Het Popkoar Wytmarsum.........

Hallo Muziekliefhebbrers, welkom op onze website.


Het popkoor is opgericht door een aantal enthousiaste muziek en zang liefhebbers.  Via  een oproep in het dorpskrantje "de Koepel" melden zich een grote groep van 36  enthousiaste zangers en zangeressen die vol energie zijn gestart onder leiding van Rinke Schroor. Als snel werd er samen met Rinke en repertoire opgebouwd en weder de eerste optredens een feit.


Met het nieuwe seizoen van 2014 – 2015 werd er gestart met een nieuwe dirigent, Baukje Hoogstins. Deze stelt zich verderop op de website aan u voor. Vanaf de start van het nieuwe zang seizoen wordt er voortaan gebruik gemaakt van officiële bladmuziek, wat  nog niet het geval was.

Het doel van ons koor is leuke optredens te verzorgen wel of niet in samenwerking met anderen. Het eerste optreden vond al snel plaats onder leiding van Baukje waarbij het koor de begeleiding verzorgde in een oecumenische kerkdienst.


Mocht je zin hebben het eens te willen proberen, kom gerust langs of mail even via het contact formulier op de website. We repeteren elke Woensdagavond  in  de Kapel van  Zorgcentrum Aylvastate.

 
7 oktober

Meewerking 

Ljochtkuier 

Wytmarsum 

(langs de route)Agenda:

Repertoire....


een greep uit ons

groeiend repertoire:

 • The Circle of life
 • Dream a little dream of me
 • Oantinken
 • Morning has broken
 • Angels
 • Else grins foarby
 • Sound of Silence
 • Africa (Toto)
 • Somewhere only we know
 • Take these Wings
 • Maroon5 medley
 • Oceaan
 • Viva La Vida